Galerija

Barbara Kujadin

bacc. physiotherapist

Rođena 31.12.1992. god. u Vinkovcima, gdje i završava srednju Zdravstvenu i veterinarsku školu "Dr.Andrija Štampar" .

Nakon toga upisuje Studij fizioterapije na Veleučilištu "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, te stječe zvanje bacc.fizioterapije.

Pripravnički staž odradila je u  KB Sv.Duh u Zagrebu, nakon kojeg uspješno polaže stručni državni ispit.