Galerija

Marija Hrastovski

bacc. physiotherapist

Rođena 04.03.1988.god. u Požegi.

Srednju školu za fizioterapeutskog tehničara završva u Pakracu, te nakon toga upisuje 

Studij fizioterapije na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru gdje stječe zvanje bacc.fizioterapije.

Edukacije:

                    -PNF koncept

                    - YUMEIHO ( tehnika masaže)