Galerija

Marina Grgić

bacc. physiotherapist

Rođena 23.09.1993 u Vinkovcima, gdje i završava srednju školu za fizioterapeutskog
tehničara. Nakon toga upisuje fizioterapiju na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te stječe
zvanje bacc. fizioterapije. Pripravnički staž odrađuje u specijalnoj bolnici za medicinsku
rehabilitaciju Thalassotherapia Crikvenica, nakon kojeg polaže državni stručni ispit.
Od dodatnih edukacija završava Emmett tehniku, moduli 1 i 2.

Edukacija: Anatomy Train.