Galerija

Matea Radotović

bacc. physiotherapist

Rođena 03.03.1993.god. u Koprivnici, gdje i završava opću gimnaziju za sportaše "Fran Galović".

2015.god. završava preddiplomski studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Pripravnički staž je odradila u Domu zdravlja Zagreb-Centar i nakon toga uspješno polaže državni stručni ispit.

EDUKACIJE:

                    -Cyriax (modul A, B, C i D)

                    -Medical flossing

                    - Cupping terapija

                    - Effortless spinal manipulation

                    - Sportske ozljede i specifičan rehabilitacijski pristup