znati

Medi-taping

Japanski terapeut Dr. Kenso Kase je prije približno  40. godina razmišljao kako sa trakama ( bandažom)  ojačati  mišiće ali i rasteretiti  zglobove. Cilj je bio dobiti normalan funkcionalan pokret, koji će uspostaviti pravilnu biomehaniku, te dobiti pokret bez ograničenja u tretiranom zglobu. To je moguće postići trakama koje su razvijene za tu primjenu, te posebnog naćina lijepljenja trake na kožu. Pravilnim lijepljenjem dobivamo povećanje opsega pokreta i smanjenje boli.  Razvoj sa trakama MEDI TAPE-a nastavili su u Njemačkoj Dr.med. D. Sielmann i Jutta Christiansen Zimmermann. Oni nisu ostali samo na osnovnoj primjeni povećanja gibljivosti i smanjenja boli segmenta, več su razvoj usmjerili gledanju čovjeka kao cjeline. Djelovanje samo na simptome nije dovoljno. Treba poštivati cijelu biomehaniku, energetski status pacijenta i boju trake kako bi imali bolji učinak i kvalitetnije odradili rezullte. MEDI TAPE ne djeluje samo na mišiće, nego i na limfni sustav pružaći mu 24 satnu limfnu drenažu. Djeluje također i stimulacijski na živčani sustav, te usklađuje energetski sustav našeg organizma preko meridiana i akupunkturnih točaka. MEDI TAPE terapeuti cjelovito pristupaju problematici ozljede, te poštivajući osnovnu bolesničku sliku istražuju uzroke koji su mogli dovesti do problema. Ti uzroci mogu biti poremećaj biomehanike, neusklađeni energetski protok po meridijanima, ožiljci...

Poštivanjem statike, energetskog statusa, meridiana i akupunkturnih točaka trakama možemo postići zavidne učinke na:

Poboljšanje rada mišića : Pravilnim načinom lijepljenja možemo utjecati na smanjenje odnosno povišenje tonusa tretiranih mišića.Na taj način poboljšavamo statičku i dinamičku koordinaciju mišića

 

Poboljšanje energetskog protoka : ljepljenjem meridijana i akupunkturnih točaka postižemo dugotrajan učinak ujednačavanja energetskog statusa.

 

Poboljšanje djelovanja limfnog sustava : Pravilnim ljepljenjem MEDI TAPE trake pospješujemo djelovanje limfnog protoka preko primarnog ili sekundarnog edema

 

Smanjenje boli : Mehanoreceptori reagiraju na spuštanje intersticiuma i tako se aktivira vlastiti sistem organizma protiv boli (Pain Gate-Control-Theory)

 

Potpora zglobovima : Utjecajem na proprioreceptore postižemo učinak bolje gibljivosti zglobova. Ukoliko postoji potreba za pasivnu stabilizaciju zgloba, upotrebljavamo tehniku ljepljenja ligamenata. Prednost ovoga pristupa je što stabilizacijom zgloba ne dolazi do atrofije mišića!