znati

Udarni val

Terapija udarnim valom ili shockwave terapija- extracorporeal shockwave therapy (ESWT)
smanjuje bol i povećava funkciju. Neinvazivno smanjuje bol i regenerira tkivo, ne koristi
lijekove, nema anestezije, klinički je dokazana. Udarni val/shockwave terapiju kod kroničnih i
akutnih stanja lokomotornog sustava. Kada zakažu druge metode udarni val koristimo
liječenju cervikalne i lumbalne boli općenito bolovi u kralježnici, te bolovi u ramenu laktu,
šaci, kuku, koljenu, gležnju i stopalu.


Najčešće dijagnoze:

 - tendinitis/ tendinoza/ kalcifikat ramena/

 - smrznuto rame/ periartritis humeroskapularis /

 - teniski lakat/golferski lakat ( lateralni i medijalni epikondilitis)

 - tendinitis i osteoartritis / artroza šake i ručnog zgloba

 - enteziotis trohantera/ ileotibijalni tendinitis

 - patelarni tendinitis/ entezitis patele i tibije / skakačko koljeno

 - distorzija gležnja u kroničnoj fazi

 - entezitis pete / ahilodinija/ tendinitis ahilove tetive

 - petni trn ( calcar calcanei)/plantarni fascitis/