Skip to content

Antonija Livaković

Rođena 08.10.1997. u Zagrebu, gdje završava nadbiskupsku klasičnu gimnaziju. Nakon srednje škole pohađa Zdravstveno veleučilište u Zagrebu i stječe naziv prvostupnik fizioterapije. Pripravnički staž završava u privatnoj klinici Vitalis u Zadru. Nakon položenog stručnog isita zapošljava se u Privatnoj praksi fizikalne terapije Zlatko Kercel.
Edukacije:
Emmet tehnika
DNS (exercise 1)
OMT – spinalne i periferne manipulacije