Skip to content

Maja Bogović​

baccalaureus fizioterapije​

Rođena 06.10.1994. god. u Zagrebu gdje završava srednju školu na Zdravstvenom učilištu, smjer fizioterapeutski tehničar. 2017. god. završava preddiplomski studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, te time postaje prvostupnica fizioterapije. Pripravnički staž odrađuje u KB Sveti Duh, te nakon toga uspješno polaže državni stručni ispit.
EDUKACIJE:
  • DNS (dinamička neuromuskularna stabilizacija)
  • Tečaj prenatalnog vježbanja (vježbanje u trudnoći)