znati

Moderna medicinska akupunktura

Moderna medicinska akupunktura potječe iz tradicionalne kineske akupunkture, no razlika je u tome što se u modernoj medicinskoj akupunkturi  koriste znanja iz anatomije i fiziologije, što znači da se ne temelji na drevnoj kineskoj filozofiji(Yin/Yang). U terapiji se koriste tanke igle s kojima se stimuliraju određeni dijelovi tijela, te se na taj način aktivira aferentni živčani sustav, koji vodi do različitih dijelova središnjeg živčanog sustava. Na taj način se dobiva efekat od spinalnog do kortikalnog nivoa, uključujući aktivaciju i regulaciju autoimunog sustava. Najčešće se koristi u liječenju mišićno-koštanog sustava, uključujući i miofascijalne bolove. U terapiji koristimo aparat koji se priključi na igle, pomoću kojeg se šalju električni impulsi duž bolnog mjesta, te se na taj način smanjuje bol.