NDS

 

NDS je tehnika kod koje se nizom neuroloških testova utvrđuje dijagnoza.
Razlučujemo je li bol nastala zbog pritiska na živac ili je problem nastao zbog blokade u mišićnom dijelu. Nakon utvrđivanja dijagnoze ako je problem živac, pacijentu se pristupa sa vježbama koje su jednostavne i bezbolne te kojima omogućujemo živcu da se lakše kreće i da dolazi do njegove regeneracije.
NDS je učinkovit kod protruzija diska i mehaničkog pritiska na živac.

Naručite se odmah

Naslov: Narudžba NDS

Galerija NDS