BOBATH KONCEPT

Bobath terapija primjenjuje se kod djece sa neurološkim oštećenjima koja nastaju nakon ozljede mozga. Ozljede mozga mogu nastati tijekom trudnoće, porođaja ili novorođenačkom dobu. Uključuje cijelu osobu,a  naglasak je na pokretu i funkcionalnim aktivnostima u svakodnevnom životu.

video