VJEŽBE KOD CVI-a MOŽDANOG UDARA

Kod bolesnika nakon CVI-a radi se na poboljšanju mišićne snage, sprječavanju nastanka kontraktura, pokušava se zadržati neovisnost pacijenta u aktivnostima svakodnevnog života, edukacija bolesnika i njegove obitelji.

video