Skip to content

Bez Boli Tim

BEZ BOLI tim čine ljudi koji svoje zadovoljstvo u poslu pronalaze u pomaganju i napretku drugih.

TEČAJEVI:

 • Osnovni tečaj vojte
 • PNF 1.,2. i 3. stupanj
 • Meditape osnovni i napredni tečaj
 • Yumeiho 1.,2. i 3. stupanj
 • Neurodynamic solution 1. i 2. stupanj
 • Moderna medicinska akupunktura
 • Functional assessment and treatment approach according to Janda and Lewit
 • Modern orthopaedic medicine
 • Tečaj manualne medicine 1.,2.,3. i 4. stupanj
 • Cupping
 • Hiđama
 • Medical flossing
 • Sonoskills – ultrazvučna evaluacija mišićno koštanog sustava
 • OMT training – international Manual Therapy
 • Maitland 
 • Integrated Manipulation & Exercise for Common Extremity Complaints
 • Bandažiranje zglobova u fizioterapiji i sportu
 • Dry Needling
 • Omt spinalne manipulacije

Zlatko Kercel

baccalaureus fizioterapije / osnivač / vlasnik

Rođen u Požegi, 22.12.1982. Srednju školu za fizioterapeutskog tehničara završava u Pakracu a praktičan rad obavlja u Lipiku.

Nakon pripravničkog  staža u OŽB POŽEGA , nastavlja u Zagrebu školovanje na Visokom Zdravstvenom Učilištu.

Nakon završene trogodišnje visoke škole stječe titulu prvostupnika fizioterapije. Tokom 18 godina staža stekao je brojne kvalifikacije te položio razne tečajeve vezane za fizioterapiju i rehabilitaciju.

Veći dio svog staža posvetio je problematici lokomotornog sustava i kralježnici.

Fizioterapeut je mnogim klubovima a od 01.01.2020 aktivno surađuje sa Hrvatskom vaterpolskom reprezentacijom (BARAKUDAMA).

Njegovu profesionalnost su prepoznali i taekwondo klubovi od kojih taekwondo klub Dubrava svoje prvakinje svijeta i državne prvakinje, povjeravaju na kompletnu rehabilitaciju i pripremu za svako nadolazeće natjecanje.

EDUKACIJE:

 • K tape

 • Cupping therapy

 • Moderna medicinska akupunktura

 • Neurorazvojni Bobath terapeut

Iva Salopek Bajić

Baccalaureus fizioterapije / voditelj

Rođena 08.07.1983. godine u Zagrebu, gdje završava VII Opću Gimnaziju. Nakon toga upisuje Stručni studij Sveučilišta u Splitu ( podružnica u Zagrebu) i stječe zvanje bacc. fizioterapije.

Pripravnički staž odrađuje u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak, u Zagrebu. Nakon uspješno položenog državnog stručnog ispita, zapošljava se u Poliklinici Medikol, zatim u Domu zdravlja Zagreb-Zapad.  U Centru za kralježnicu Bez Boli, zapošljava se 2015. godine, gdje nastavlja daljnje usavršavanje i educiranje.

Matea Radotović

baccalaureus fizioterapije

Rođena 03.03.1993.god. u Koprivnici, gdje i završava opću gimnaziju za sportaše “Fran Galović”.
2015.god. završava preddiplomski studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.
Pripravnički staž je odradila u Domu zdravlja Zagreb-Centar i nakon toga uspješno polaže državni stručni ispit.

EDUKACIJE:

 • Cyriax (modul A, B, C i D)
 • Medical flossing
 • Cupping terapija
 • Effortless spinal manipulation
 • Sportske ozljede i specifičan rehabilitacijski pristup
 • Hidžama
 • CLT
 • Dry needling

EDUKACIJE:

 • Kinematic taping
 • DNS (dinamička neuromuskularna stabilizacija)
 • Vježbe po Katarini Schroth

Natalia Golubić

baccalaureus fizioterapije

Rođena 18. prosinca 1991. godine u Zagrebu gdje završava srednju školu usmjerenja
fizioterapeutski tehničar, te visoku školu usmjerenja prvostupnik fizioterapije na Veleučilištu
Lavoslav Ružička u Pregradi.
Pripravnički staž odrađuje u KB Sestre Milosrdnice, tijekom
kojeg završava tečaj Kinematic taping.
2017. godine zapošljava se u Centru za kralježnicu
Bez Boli gdje nastavlja educiranje.

Maja Bogović

baccalaureus fizioterapije

Rođena 06.10.1994. god. u Zagrebu gdje završava srednju školu na Zdravstvenom učilištu, smjer fizioterapeutski tehničar.
2017. god. završava preddiplomski studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, te time postaje prvostupnica fizioterapije.
Pripravnički staž odrađuje u KB Sveti Duh, te nakon toga uspješno polaže državni stručni ispit.

EDUKACIJE:

 • DNS (dinamička neuromuskularna stabilizacija)
 • Tečaj prenatalnog vježbanja (vježbanje u trudnoći)

EDUKACIJE:

 • Manipulacija ožiljaka
 • Cupping terapija
 • Tečaj manualne medicine po dr. Stošiću 1. stupanj

Matteo Bušić

Baccalaureus fizioterapije

Rođen 06.03.1998.god. u Koprivnici.

2016. godine završava opću gimnaziju „dr. Ivana Kranjčeva“ u Đurđevcu.

2019. godine završava preddiplomski stručni studij fizioterapije na

Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Pripravnički staž je odradio u privatnoj praksi fizikalne terapije Zlatko

Kercel, nakon kojeg uspješno polaže stručni ispit.

Robert Obrovac

baccalaureus fizioterapije

Rođen 25.03.1996. u Zagrebu, gdje završava srednju školu za
fizioterapeutskog tehničara.

Potom pohađa Zdravstveno veleučilište u
Zagrebu gdje završava za prvostupnika fizioterapije. Tijekom
studiranja je sudjelovao u nastavi kao demonstrator. 


Pripravnički staž završava u Specijalnoj bolnici za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice.


Nakon položenog stručnog ispita zapošljava se u Poliklinici Glavić, te
zatim u privatnoj fizikalnoj praksi Grama-med.

U centru Bez boli se
zapošljava 2021. godine gdje nastavlja daljnje školovanje i edukacije.

EDUKACIJE:

 • Pnf 1&2
 • Nkt 1. i 2. stupanj
 • Yumeiho 1. stupanj
 • Omt-spinalne manipulacije

EDUKACIJE:

 • DNS modul A (dinamička neuromuskularna stabilizacija)

 • PNF modul I, II (proprioceptivna neuromuskularna facilitacija)

Mia Milojević

Baccalaureus fizioterapije

Rođena 24. 09. 1993. godine u Zagrebu gdje završava Opću gimnaziju.

Nakon završenog preddiplomskog studija fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u

Zagrebu upisuje Sveučilišni diplomski studij fizioterapije u Rijeci.

Zapošljava se u Poliklinici Biotrening.

Pripravnički staž odrađuje u Poliklinici Kaliper te KBC Sestre milosrdnice.

U Centru za kralježnicu Bez Boli nastavlja daljnje usavršavanje.

Petar Kopanja

baccalaureus fizioterapije

Rođen u Zagrebu 14.03.1999. godine gdje završava Prirodoslovnu školu Vladimira Preloga.


Preddiplomski studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu završava 2020.
godine tijekom kojega volontira u GNK Dinamo Zagreb.

Osim rada u mnogim košarkaškim
klubovima, surađuje sa Hrvatskom košarkaškom reprezentacijom i Hrvatskom vaterpolskom
reprezentacijom.

Trenutno odrađuje pripravnički staž u Privatnoj praksi fizikalne terapije Bez
boli.

EDUKACIJE:

 • Maitland Level 1
 • Dry needling 1. stupanj

EDUKACIJE:

 • Manipulacija kralježnice 1

Mario Lukačević

Baccalaureus fizioterapije

Rođen 28.05.1998. godine u Zagrebu, gdje završava srednju školu za sanitarnog
tehničara.


2021. godine završava preddiplomski studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu
u Zagrebu i stječe zvanje bacc. fizioterapije.

Trenutno odrađuje pripravnički staž,te se
dalje educira u privatnoj praksi fizikalne terapije Zlatko Kercel.

Privatna praksa fizikalne terapije Zlatko Kercel djeluje od 2012.godine pod vodstvom bacc.physioth Zlatka Kercela.

BEZ BOLI centar posebno se specijalizirao za rješavanje problema sa kralježnicom, kroz razne kombinacije SPECIJALNIH MANIPULATIVNIH TEHNIKA.

Ono po čemu smo posebni su: kvaliteta naših visokoeduciranih fizioterapeuta, stručnost, ljubaznost te individualan pristup svakom pacijentu ovisno o njegovoj dijagnozi.

Javite nam se i budite bez boli!

Naš stručni tim će Vas kontaktirati oko dogovora za prvi pregled.
Tel. ordinacije