znati

Bobath koncept

Bobath koncept je interdisciplinaran, holistički i problem- solving pristup u procjeni i tretmanu pojedinca ,sa ograničenim sposobnostima za potpuno sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života, zbog oštećenja.  Riječ je o neurološkim oštećenjima koja nastaju zbog ozljede mozga, tijekom trudnoće, porođaja ili u novorođenačkom dobu. Nedonoščad je posebno ugrožena skupina novorođenčadi za nastanak ranog oštećenja mozga. Jako je važna dobra procjena od strane neuropedijatra,  kako bi se već u prvim mjesecima života uočila odstupanja u neuromotornom razvoju djeteta. Vrste oštećenja mogu biti izražene u motoričkom ponašanju, komunikacijskim sposobnostima, senzornoj i kognitivnoj funkciji uzrokovanoj poremećajem središnjeg živčanog sustava.

Bobath koncept se temelji na podrobnoj analizi i razumijevanju senzomotornih funkcija, tonusa i obrazaca kretanja, te njihova utjecaja na svakodnevni život djeteta. Uključuje cijelu osobu, a  naglasak je na pokretu, funkcionalnoj aktivnosti i na koordinaciji obrazaca kretanja. Pomaže djetetu da dobije veću kontrolu nad svojim tijelom u interakciji sa okolinom. Bobath koncept, djecu s poteškoćama u razvoju ne uči pokretima, nego im omogućuje da pokrete naprave sami.

Bobath koncept u najranijoj životnoj dobi koristi se posebnim tehnikama handlinga, kako bi se omogućila bolja funkcionalnost djeteta. Baby handling je pravilno postupanje s djetetom,  prilikom hranjenja, nošenja, oblačenja, jer na taj način dijete već vježba.

Ranim uključivanjem djeteta u terapiju i pravilnom habilitacijom koja koristi rezervne potencijale središnjeg živčanog sustava, može se postići ili potpuno uklanjanje odstupanja u razvoju djeteta ili smanjenje kasnijeg invaliditeta.

Veliku ulogu u primjeni Bobath koncepta imaju i sami roditelji, koje je potrebno educirati, kako bi zajedno sa terapeutom i ostalim članovima tima sudjelovali u rehabilitaciji svog djeteta.

video