znati

PNF

PNF je koncept terapijskih postupaka, bazira se na tome da sva ljudska bića, ukljućujući i ona sa invaliditetom, imaju ne razvijene potencijale. Ova metoda je započeta od strane Dr. Hermana kabata 1940 god. Kasnije 1956 god objavljena je i prva knjiga o PNF-u. Dr Sedgewick Mead koji nasljeđuje Dr. Kabata, pomaže u kontinuitetu razvoja pnf-a. Najprije pnf je korišten u tretmanima pacijenata sa piliomielitisom, kasnije sa iskustvom postalo je jasno da se ova tehnika može biti efikasna za pacijente sa različitim dijagnozama. Razvoj PNF koncepta omogućen je u cijelom svijetu, tećajevi se obavljaju u svim zemljama, koje vode kvalificirani PNF instruktori.

PNF  je više od obične tehnike vježbanja, ona je također i filozofija lijećanje koja se sastoji od nekoliko elemenata facilitacije. Osnovni elementi facilitacije osiguravaju postupke kojima terapeut pomaže bolesniku da uspostavi efikasnu motornu funkciju. Ovi postupci se koriste da :

   1.Povečavaju sposobnost pacijenta da se pokreće i ostane stabilan

   2.Vode pokrete odgovarajućim zahvatima i odgovarajućim otporom

   3.Pomaže pacijentu da uspostavi bolju koordinaciju

   4.Povećava izdržljivost pacijenta i sprećava zamor mišića

 

Osnovni elementi facilitacije:

 

-otpor: da pospiješi mišičnu kontrakciju i motornu kontrolu u konačnici da poveća snagu

-iradijacija i povečanje: korištenje pojačane reakcije radi dobavanja bolje stimulacije

-manuelni kontakt: njime se povečava snaga a određenim hvatom i pritiskom usmijerava pokret

-položaj i mehanika tijela: usmjerava i kontrolira pokret i stabilnost

-verbalni stimulans (komanda): koriste se riječi i odgovarajuča jačina glasa radi stimulacije pacijenta

-vid: koristi se radi usmijeravanja pokreta i povečanje sile

-istezanje : primjenom izduživanja mišića i refleksa na istezanje facilitira se kontrakcije te smanjuje umor mišića.

-tajming:  da bi se pospiješila bolja sinkronizacija i povećala mišićna kontrakcija

-obrazac pokreta: sinergistički skup pokreta koji predstavlja rezultat kompomenata fukcionalnog normalnog pokreta

 

PNF se također sastoji od niza tehnika koje ga odlikuju a to su :

 

AGONISTIČKE TEHNIKE :

a)ritmička inicijacija

b) agonistički obrat

c) ponovni nateg

d) replikacija

 

TEHNIKE OBRATA : a)  dinamički obrat

b)stabilizacijski obrat

c)ritmička inicijacija

                                     

STRETCHING/RELAKSACIJSKE TEHNIKE :

a) napni-opusti

b) drži-opusti

                                                                                   

Cilj PNF tehnika je poboljšanje fukcionalnog pokreta kroz facilitaciju, inhibiciju, jačanje i relaksaciju mišičnih grupa. Tehnike koriste koncentrične, ekscentrične i statičke mišične kontrakcije. Ove mišične kontrakcije sa primjerenim povečanjem otpora i prilagođenim facilitacijskim procedurama se kombiniraju da bi zadovoljili potrebe pacijenata. Dobiva se povečanje obima pokreta, jačanje mišića u povećanju opsega pokreta. Tehnikama kao što napni-opusti povećava se opseg pokreta, facilitacijskim tehnikama kao što su dinamički obrat povečava se snaga i kontrola u novom opsegu pokreta. Također jedan od ciljeva je smanjenje umora mišića za vrijeme viježbi gdije je krajnji cilj jačanje mišića.

U PNF-u koristimo obrasce pokreta pomoću kojih tertiramo svaki problem zasebno. Primjer refleks na istezanje je efikasniji kada je istegnut čitav obrazac a ne samo pojedinačni mišić. Obrasci pokreta u PNF-u kombiniraju se u tri ravnine SAGITALNA - fleksija i ekstenzija, FRONTALNA RAVNINA - abdukcija i addukcija, TRANZVERZALNA RAVNINA - rotacije PNF tehnika omogućava nam rad sa pacijentima svih dijagnoza, pacijentima sa ogranićenim opsezima pokreta u zglobovima, ukoćenostima u zglobovima, povečanju tonusa u mišićima, smanjenjenju tonusa u mišićama  (ukazuje na atrofiranu muskulaturu), zatim sa pacijentima koji nemaju dobru stabilnost zdijelice, stabilnost trupa kod problema sa kralježnicom.

 

VRAT- indikacije : obrasce vrata možemo koristiti za probleme trupa, bol u leđima, slabost mišića iz nekog drugog razloga, problemi ramena (kao što je bolni sindrom rame - vrat, smanjenja opsega pokreta ramena) ili direktno dijelujemo na probleme vezane sa vratnom kralješnicom.

 

CILJEVI - pokreti glave pomažu da se usmjere pokreti trupa, otpori na pokrete vrata omogučuju jačanje mišića trupa, direktno tretiramo disfunkciju u cervikalnoj i torakalnoj kralješnici, postižemo stabilnost vrata koja je osnova za večinu svakodnevnih aktivnosti.

 

TRUP - snažan trup je osnova za dobro funkcioniranje, te je osnova potpore donjim ekstremitetima. Indikacija su pacijenti sa neurološkim problemima te kad je trup nestabilan. Jačanje mišića trupa je jedini razlog za korištenje obrazaca pokreta trupa u tretmanu pacijenata. Trup vježbamo preko svih segmenata tijela: nogu, ruku, zdijelice, ramena a cilj nam je vratiti stabilnost u trupu ojačati muskulaturu kralješnice da bi pacijent imao nesmetanu pokretljivost, te uglađenu ritmiku pokreta, a glavni cilj smanjenje boli pri pokretima i određenih radnji koje su do sada pacijenta sputavale u obavljanju svakodnevnih poslova.

Za svaki segment tijela tretman se određuje posebno, i glavna znaćajka PNF-a je da je fizioterapeut potpuno okrenut pacijentu i njega ne gleda kao dijagnozu nego već kako cijelinu. Svakom pacijentu se prilazi posebno i u kombinaciji fizioterapeut- pacijent zajedno dolaze do riješenja kako unaprediti pacijentov život te mu omogučiti daljnji napredak, funkcioniranje sa manje boli te većom sigurnošću u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

video