znati

Rehabilitacija neuroloških pacijenata

Fizioterapija neuroloških pacijenata u kući

Neurofizioterapija predstavlja specifičan oblik fizikalne terapije koja se primjenjuje kod pacijenata koji boluju od neke neurološke bolesti i imaju ozljedu centralnog nervnog sistema. U takve bolesti spada moždani udar, kranio-cerebralne traume, Multipla skleroza, Mb Parkinson, mišićna distrofija, polineuropatije, i druge. Neurofizioterapija je izuzetno važna terapija kod neurorizične djece i cerebralne paralize, a  temelji na neurofiziologiji, neuropatologiji i korištenju normalnog obrasca pokreta.

 

Opći ciljevi rehabilitacije kod bolesnika s neuromuskularnim bolestima su: poboljšati/ zadržati ili usporiti gubitak mišićne snage, spriječiti nastanka kontraktura ili ih smanjiti, ublažiti ili spriječiti smanjenja funkcionalnog kapaciteta bolesnika; pokušati zadržati neovisnost pacijenta u aktivnostima svakodnevnog života i kretanju što je duže moguće i educirati bolesnika i njegovu obitelj.

 

Osim općih rehabilitacijskih ciljeva, zajedničkih  za većinu bolesnika s neuromuskularnim bolestima, važno je naglasiti da se rehabilitacija planira za svakog bolesnika posebno jer program fizioterapije određuje dijagnoza bolesti te trenutno kliničko i funkcionalno stanje bolesnika.