znati

Rehabilitacija ortopedskih i traumatoloških pacijenata

Fizikalna terapija u kući ortopedskih i traumatoloških pacijenata

Fizikalna terapija u kući bolesnika predstavlja  tretman nepokretnih ili djelomično pokretnih osoba koje nisu u mogućnosti koristiti ambulantno liječenje.

 

Najčešće se odnosi na tretman: ortopedskih bolesti, neuroloških bolesti, bolesti respiratornog sustava, bolesti srca i krvnih žila, traumatoloških ozljeda i sportskih ozljeda.

 

Uključuje sljedeće:

 

-fizioterapijska procjena funkcionalnog statusa korisnika mobilizacija zglobova i muskularna reedukacija

-kineziterapijski postupci (individualne vježbe istezanja, snage i izdržljivosti) prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja,

vertikalizacija pacijenta i trening hoda i ravnoteže te primjena ortopedskih pomagala

-fizioterapija za smanjivanje edema (masaža, limfna drenaža, pravilni posturalni položaji)

-primjena fizioterapijskih aparata u svrhu analgezije i mišićne stimulacije (TENS, elekrostimulacija, ultrazvuk,magnetoterapija…), transferi (premještaji) pacijenata te obuka pacijenata i obitelji oko načina premještanja i prilagodbe pacijenata i njegove okoline

-masaža: Medicinska masaža jedna je od najdjelotvornijih i ujedno najugodnijih procedura fizikalne terapije.

Ublažava bol, poboljšava cirkulaciju, ublažava napetost mišića, povećava mobilnost zglobova i povoljno djeluje na imunološki sustav.

Koristi se kod bolova u leđima i vratu, mišićnih tegoba, kontraktura i deformiteta, stanja nakon ozljeda ili operativnih zahvata, sportskih povreda, stresa, dišnih i cirkulatornih tegoba, traumatoloških oštečenja.

 

video