Skip to content

Iva Salopek Bajić​

Baccalaureus fizioterapije / voditelj​

Rođena 08.07.1983. godine u Zagrebu, gdje završava VII Opću Gimnaziju. Nakon toga upisuje Stručni studij Sveučilišta u Splitu ( podružnica u Zagrebu) i stječe zvanje bacc. fizioterapije. Pripravnički staž odrađuje u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak, u Zagrebu. Nakon uspješno položenog državnog stručnog ispita, zapošljava se u Poliklinici Medikol, zatim u Domu zdravlja Zagreb-Zapad.  U Centru za kralježnicu Bez Boli, zapošljava se 2015. godine, gdje nastavlja daljnje usavršavanje i educiranje.
EDUKACIJE:
  • K tape
  • Cupping therapy
  • Moderna medicinska akupunktura
  • Neurorazvojni Bobath terapeut