znati

Hidžama

Hidžama je medicinska metoda koja spada u domen male kirurgije. Predstavlja metodu
lokalnog puštanja krvi
. Izvodi zarezivanjem kože, sterilnim i jednokratnim instrumentima, te
vakuum čašicama u određenim regijama. Na spomenuti način se eliminira sadržaj iz
potkožnog tkiva . 


Smatra se da je krv, koja leži pod kožom, puna toksina i da to može izazvati bolnost. Oni se
na spomenuti način evakuiraju iz organizma. Eliminirana masa sadrži 80 - 90% biološkog i
kemijskog "otpada", a samo 10 - 20% krvnih elemenata. Biološke materije koje moramo
eliminirati nastaju kao proizvodi našeg metabolizma, a intenzivnije se stvaraju kao posljedica
stresa, nekretanja te štetnih životnih navika (nespavanje, pušenje, sjedeći način života itd).
Kemijske otpadne materije su  toksini koje u organizam unosimo hranom, vodom i zrakom, te
brojnim lijekovima. 


Hidžama spada u tzv. "regulatorne" medicinske metode. Regulatorna je nazvana jer djeluje na
bazični regulatorni sustav u organizmu koji je odgovoran za održavanje homeostaze, odnosno
ravnoteže nebrojenih faktora. Stanje balansa, ravnoteže, odnosno homeostaze
nazivamo zdravlje. Tu osim hidžame spadaju i akupunktura, homeopatija, tretman
pijavicama… 


Hidžama pomaže zdravom organizmu da očuva ravnotežu odnosno zdravlje, te se
primjenjuju preventivno, sa ciljem očuvanja zdravlja kod zdravih osoba.
U slučaju kada je došlo do poremećaja zdravlja ili nastanka bolesti, regualtorne metode
pomažu bazičnom regulatornom sustavu da ponovo uspostavi ravnotežu i dođe do zdravlja.
Tada one djeluju kurativno, dakle liječe.
Do sada nisu zabilježeni  neželjeni efekti niti nus-pojave hidžame.